در مجمع فوق‌العاده شستا؛

بزرگترین افزایش سرمایه تاریخ بورس ایران محقق شد

در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با افزایش سرمایه ۱۰۵۲ درصدی این شرکت موافقت شد تا بزرگترین افزایش سرمایه تاریخ بورس ایران از محل تجدید ارزیابی ها محقق شود.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ با این افزایش سرمایه، سرمایه شستا از ۱۴ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش یافت.

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی از ساعت ۹ صبح امروز در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش استان تهران در حال برگزاری‌ست.