انتشار یک تصویر از حکم «علی‌عسگری»

درحالیکه سهامداران با انتصاب علی‌عسگری به عنوان مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس مخالفت کرده بودند، تصویری از حکم او در فضای مجازی منتشر شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ پترونیوز از رسانه‌های حوزه انرژی، تصویر زیر را در رابطه با صدور حکم عبدالعلی علی‌عسگری منتشر کرده که در آن به جلسه سیصدوچهل‌وچهارم‌ (امروز) هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس اشاره شده است و به امضای محمدمهدی رحمتی رئیس هیات مدیره رسیده است.