«حسن تقوی گنجی» قائم مقام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس می شود

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ شنیده ها حکایت از آن دارد، با حکم «علی عسگری» مدیرعامل یا مصوبه «هیات مدیره»، «حسن تقوی گنجی» مدیرعامل سابق پتروشیمی شهید تندگویان و عضو جدید هیات مدیره به زودی به‌عنوان قائم مقام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس منصوب می‌شود.