همزمان با آغاز موج تازه تغییرات در شرکت‌های تابعه وزارت کار؛

«ابراهیمی» مدیر عامل صبا انرژی شد

طی حکمی از سوی مدیرعامل صندوق بازنشستگی‌ کشوری، محمد ابراهیمی،مدیرعامل سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ 

طی حکمی از سوی مدیرعامل صندوق بازنشستگی‌ کشوری، محمد ابراهیمی،مدیرعامل سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی شد.

محمد ابراهیمی سوابقی همچون معاون اقتصادی سرمایه گذاری اهداف، مدیرعاملی نفت سپاهان، عضو هیات مدیره تاپیکو، قائم مقام نفت جی و … را در کارنامه موفق مدیریتی خود دارد‌.