«افشین کیانی» سرپرست شرکت پتروشیمی اروند شد

با تصمیم هیات مدیره‌ پتروشیمی اروند، «افشین کیانی» مدیرمجتمع این شرکت به عنوان سرپرست معرفی گردید.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛  در جلسه ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۰ هیات مدیره شرکت و با توجه به انتصاب حسن نشان زاده مقدم مدیرعامل این شرکت به عنوان معاونت برنامه ریزی و توسعه کسب و کار گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و بلاتصدی بودن سمت مدیرعامل، بر اساس ماده ۴۳ اساسنامه شرکت و پاسخ استعلام انجام شده از گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، «افشین کیانی» به عنوان سرپرست پتروشیمی اروند معرفی گردید.

در ابلاغ مصوبه هیات مدیره پتروشیمی اروند خطاب به افشین کیانی آمده است: «کلیه اختیارات مدیرعامل درج شده در آئین نامه معاملات مصوبه ۱۴۰۰٫۰۱٫۲۵ بر اساس صورت جلسه شماره ۳۳۶ ‌و امضای قراردادها و تائید نهایی معاملات بر اساس نامه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ مدیرعامل محترم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به جنابعالی تفویض اختیار می‌گردد.»