سرپرست شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان منصوب شد

دانیال کنار بلند بعنوان سرپرست شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان منصوب شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ بهروز عباسی مدیرعامل هلدینگ انرژی سپهر،دانیال کنار بلند را به عنوان سرپرست شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان منصوب کرد.

سوابق ایشان از مدیران ارشد پتروشیمی دنا،فولاد خوزستان و گمرکات کل کشور را در کارنامه دارد.