جواد گلی، رییس روابط عمومی و سرمایه اجتماعی بانک تجارت شد

هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت در حکمی مشاور مدیرعامل و رییس اداره عمومی و ارتقا سرمایه اجتماعی این بانک منصوب کرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛

هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت در حکمی جواد گلی را به عنوان مشاور مدیرعامل و رییس اداره عمومی و ارتقا سرمایه اجتماعی این بانک منصوب کرد.

‌گلی پیش از این مدیر برند، مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس بود