با صدور حکمی از سوی مرتضی شاهمیرزایی:

مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب شد

با صدور حکمی از سوی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، رضا نکوئی به سمت مدیر سرمایه گذاری این شرکت منصوب شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛

در متن حکم مسئولیت مدیر جدید سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی آمده است:

 «تدوین سیاست ها و راهبردهای جذب سرمایه گذاری، مشارکت ها و تامین منابع مالی طرح ها از اولویت های شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد. از این رو شناسایی، معرفی فرصت های سرمایه گذاری ، انجام فرایند واگذاری طرح ها به سرمایه گذاران دارای صلاحیت و تسهیل مسیر سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در چارچوب وظایف آن مدیریت فعالیت های زیر مورد انتظار و تاکید است.
_ شناسایی و به کارگیری نیروی انسانی متخصص، متعهد و کارآمد به ویژه نخبگان جوان براساس اصل شایسته سالاری؛
_ تدوین و تنظیم سیاست ها و راهبردها و برنامه ریزی جهت جذب و مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی؛
_ نظارت بر تهیه و تنظیم طرح های توجیهی مقدماتی و طراحی بسته های تشویقی برای سرمایه گذاران؛
_برنامه ریزی جهت تقویت تعامل بین صنعت و شرکت های حوزه پتروشیمی با بازار سرمایه و کانون های مالی؛
_ پیگیری مسائل مرتبط با توسعه صندوق های سرمابه گذاری جدید به ویژه صندوق های تخصصی پروژه و سرمایه گذاران خصوصی؛
_شناسایی موانع سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی و پیگیری حل مسائل مرتبط از مراجع درون و برون سازمانی؛
_ پیگیری تامین منابع مالی پروژه های پیشران پتروشیمی و مگا پروژه ها در راستای افزایش ظرفیت تولید ملی و اشتغال آفرینی؛

_شناسایی موانع سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی و پیگیری حل مسائل مرتبط از مراجع درون و برون سازمانی؛
_ پیگیری تامین منابع مالی پروژه های پیشران پتروشیمی و مگا پروژه ها در راستای افزایش ظرفیت تولید ملی و اشتغال آفرینی؛
_ بازنگری و تدوین دستورالعمل های موجود، غربالگری مجوزهای صادرشده و اخذ تضامین لازم از سرمایه گذاران جهت استفاده حداکثری از توان داخلی در زمینه دلنش فنی، کالا و تجهیزات، کاتالیست و شرکت های دانش بنیان در طرح های آتی؛
امید است، با استعانت از درگاه الهی و برنامه ریزی دقیق در انجام وظایف و امور محوله موفق و موید باشید.فرصت را مغتنم شمرده از خدمات جناب آقای شهرام رضایی در دوره تصدی این مسئولیت تشکر می نمایم»

گفتنی است: رضا نکوئی با عنوان کارمند نمونه ستاد وزارت نفت، سابقه ۲۶ سال خدمت در صنعت نفت را دارد. وی دارای مدرک مهندسی شیمی از دانشگاه علم و صنعت و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و درحال انجام پایان نامه دکتری مهندسی صنایع است.
فعالیت در بخش بهره برداری واحدهای الفین پتروشیمی اراک، معاون فنی عملیاتی بازرگانی و قراردادها ، رئیس حوزه فنی و عملیاتی و ارزیابی عملکرد ستاد وزارت نفت ، مشاور مدیرکل نظام تامین و تجاری سازی فناوری، معاون مدیرکل در سیاستگذاری و نظارت بر طرحهای تجاری سازی و ساخت، مسئول برنامه ریزی و کنترل طرح های تجاری سازی و همچنین عضویت در هیئت مدیره شرکت پتروشیمی فجر در کارنامه کاری وی است.
از فعالیت های دیگر رضا نکویی، می توان به  نائب رئیسی کمیته ویژه فنی بازرگانی معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری ستاد وزات نفت، ناظر پروژه های صدور گواهینامه کیفیت در انجمن نفت ایران توسط مرکز ملی تائید صلاحیت سازمان ملی استاندارد، عضو کمیته فنی بازرگانی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران، همکاری در انعقاد قرارداد طرح مجتمع پتروشیمی ایلام اشاره کرد.