انتصاب مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور بانوان

محسن خجسته‌مهر با صدور حکمی، خدیجه گودرزی را به عنوان مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور بانوان منصوب کرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛

در متن حکم آمده است: