«ذوالفقاری» مدیرعامل پتروشیمی شیراز شد

همزمان با انتصاب «امرایی» به عنوان مدیرعامل پتروشیمی مارون، حسن ذوالفقاری به عنوان مدیرعامل پتروشیمی شیراز منصوب شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ در سوابق ذوالفقاری، مدیرعاملی پتروشیمی پردیس و سیراف انرژی دیده می‌شود.