سرنوشت نامعلوم عوارض صادرات پتروشیمی

براساس حکم قانون بودجه، دولت مکلف شده است ظرف مدت یک ماه از ابلاغ قانون، نسبت به وصول عوارض درآمد حاصل از صادرات محصولاتی از قبیل قیر، متانول و...اقدام کند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ یکی از احکام مهم قانون بودجه ۱۴۰۱ تکلیف دولت نسبت به وصول عوارض حاصل از درآمد صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی، غیرفلزی از جمله بیلت، محصولات نفتی، گازی از جمله قیر، متانول، اوره و پلی‌اتیلن به‌صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور است. فهرست مواد خام و و نیمه‌خام علاوه بر موارد مذکور به‌پیشنهاد وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، اتاق بازرگانی و معاونت علمی ریاست‌جمهوری تهیه می‌شود،
بر این اساس یک ماه پس از ابلاغ بودجه بایستی فهرست مذکور به تصویب هیئت وزیران برسد، وزارت اقتصاد نیز مکلف به وصول عوارض این بند می‌باشد.

گفتنی است، بر اساس حکم قانون بودجه دولت مکلف است ظرف مدت یک ماه از ابلاغ قانون، نسبت به وصول عوارض درآمد حاصل از صادرات محصولاتی از قبیل قیر، متانول و… اقدام کند. نکته جالب توجه اینکه دفتر صادرات گمرک ایران نیز طبق یک رویه کلی تنها به ابلاغ بدون جزئیات این بند به گمرکات اجرایی اقدام کرده است. مشخص نیست گمرکات اجرایی نسبت به این ابلاغیه بدون جزئیات که ضمانت اجرایی مشخصی ندارد اقدام مشخصی را در  دستور کار قرار داده‌اند یا خیر.
در بخشنامه‌ای که از سوی شامانی مدیر دفتر صادرات گمرک به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است، تنها به کلیاتی از قانون بودجه ۱۴۰۱ پرداخته شده است که در این زمینه با وجود پیگیریهای مشخص از وزارت صمت نیز پاسخی دریافت نشد.