«ملکشاهی» مدیرعامل بازرگانی پتروشیمی ایران شد + تصویر حکم

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ محمد ملکشاهی که تا پیش از این به عنوان عضو هیئت مدیره و سرپرست شرکت بازگانی پتروشیمی ایران مشغول به فعالیت بود با حکم اعضای هییت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی مدیرعامل بزرگترین مجموعه بازرگانی پتروشیمی ایران منصوب شد.