ساعت کاری کارکنان منطقه ویژه پارس کاهش یافت

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ بر اساس ابلاغ سرپرست مدیریت منابع انسانی منطقه ویژه اقتصادی پارس، پیرو بخشنامه هیات وزیران، فعالیت اداری کلیه واحد‌های غیرنوبتکار این سازمان از ساعت ۷ الی ۱۴ اعلام گردید.