یادگاری شیرین امرایی برای سهامداران پتروشیمی شیراز

شرکت پتروشیمی شیراز در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند به سود خالص ۵۵۵۷ میلیارد تومانی دست یافت.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ شرکت پتروشیمی شیراز در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند به سود خالص ۵۵۵۷ میلیارد تومانی دست یافت که در مقایسه با مدت مشابه قبل با افزایش ۷۹ درصدی همراه بود.

این شرکت به ازاء هر سهم نیز سود ۱۰.۸۹۶ریالی ساخته است.
گفتنی است فروش این شرکت با ۹۴ درصد رشد به ۱۴.۱۱۲ میلیارد تومان افزایش داشت و در نهایت موجب تحقق سود ناخالص ۷.۰۹۷ میلیارد تومانی شد.