گزارش فروش اوره سازهای ایرانی

سه اوره ساز ایرانی محصولات خود را به بازارهای جهانی عرضه کردند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛پتروشیمی مسجد سلیمان دو محموله اوره با مجموع حجم ۵۲,۰۰۰ تن با نرخ ۴۲۰ دلار/تن فوب به ترکیه فروخت. این شرکت که در تاریخ ۱۷ ژوئن مجددا شروع به فعالیت کرده است با ظرفیت روزانه ۱۶۰۰ تن فعالیت می کند.

پتروشیمی خراسان نیز مناقصه فروش ۱۶,۰۰۰ تن اوره پریل برگزار کرده است که تا ۲۵ ژوئن اعتبار داشت.

پتروشیمی شیراز نیز گزارش شده است که ۱۰۰,۰۰۰ تن اوره گرانولی را بر اساس فرمول با ۲۰۰-۲۰۵ دلار/تن تخفیف به فروش رسانده است.