خبر نفیر نفت تایید شد؛

«آتشباری» از مدیرعاملی مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان برکنار و «محمدی» رسما سرپرست شد

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ پس از آن که سعید آتشباری از نایب رئیسی و عضویت در هیئت مدیره پتروشیمی مسجدسلیمان برکنار شد امروز بصورت رسمی از مدیرعاملی مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان نیز برکنار و مهدی محمدی رسما به عنوان سرپرست جدید شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان معرفی شد.

آتشباری امروز علیرغم حضور در کارخانه اوره و آمونیاک شرکت صنایع پتروشیمی در جلسه تودیع و معارفه حضور پیدا نکرد.

پیشتر نفیرنفت خبر از تغییر در راس مدیریت شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان داده بود.