معرفی اعضای هیات مدیره پتروشیمی تخت جمشید

دو مجمع فوق العاده و عادي بطور فوق العاده شركت صنایع پتروشیمی تخت جمشید صبح دوشنبه سوم مرداد ماه در مجتمع فرهنگی تلاش برگزار شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ دستور کار جلسه به ترتیب تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و انتخاب اعضای جدید هیات مدیره شرکت بود.
در جلسه اول این مجمع فوق العاده، که راس ساعت ده با حضور ۸۸ درصد سهامداران برگزار گردید، اصلاح و تغییر ماده ۱۹ اساسنامه شرکت بر اساس مصوبه و ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد تایید سهامداران قرار گرفت.
در جلسه دوم مجمع عادی بطور فوق العاده شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید، که با حضور ۹۲.۴۴ درصد از سهامداران حقوقی و حقیقی راس ساعت یازده برگزار گردید، تغییرات هیات مدیره شرکت به رای سهامداران حقوقی و حقیقی گذاشته شد. در نهایت، شرکت هونام مهر پارس، طراحی مهندسی تامین قطعات و مواد شیمیایی (اسپک)، توسعه انرژی پتروشیمی ایرانیان، آپادانا پترو بازرگان و توسعه پتروشیمی هزاره سوم به عنوان اعضای جدید هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید انتخاب شدند و در پایان مقرر شد، هر یک از این شرکتها و سهامداران نماینده خود را معرفی نمایند.