بازار فراورده‌های پتروشیمی در آمریکا و اروپا {جولای}

بازار بنزن و استایرن در اروپا در هفته منتهی به ۲۹ جولای بازار آرامی بود.همچنین در آمریکا قیمت بنزن درروز ۲۹جولای با ۶.۵۰سنت افزایش در هر گالن نسبت به روز قبل و۳۵ سنت کاهش در هر گالن نسبت به هفته قبل به ۴۴۲.۵۰سنت در هر گالن رسید.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ قیمت بنزن درروز ۲۹جولای با ۶.۵۰سنت افزایش در هر گالن نسبت به روز قبل و۳۵ سنت کاهش در هر گالن نسبت به هفته قبل به ۴۴۲.۵۰سنت در هر گالن رسید.

تاثیر پایین آمدن دانوب بر روی بالارفتن قیمت بنزن

بازار بنزن و استایرن در اروپا در هفته منتهی به ۲۹ جولای بازار آرامی بود. برای خرید های آنی معاملاتی انجام شده و قیمت بنزن در اروپا تا حدی مورد حمایت واقع شده است. یکی از فعالان بازار گفته است پایین آمدن آب رودخانه دانوب  به افزایش تقاضا و بالاتر آمدن قیمت کمک کرده است.

قیمت قراردادهای بنزن برای ماه آگوست در اروپا بر روی ۱۱۳۱ دلار در هر تن و ۱۱۱۷ یورو در هر تن بر اساس ترم تحویلCIF بنادر سه گانه اروپایی تنظیم شده است. این قیمت ۷۴۱ دلار در هر تن و یا ۶۶۳ یورو در هر تن از قیمت های ماه جولای کمتر است. دو فروشنده اعلام نمودند که آنها  برای ماه آگوست همین قیمت را برای معاملات خود در نظر گرفته اند. نرخ برابری دلار و یورو برای قراردادها ۱.۰۱۲۲ در نظر گرفته شده است. بازار استایرن نیز در روز ۲۹ جولای بازار راکد ی بود و هیچ گونه معامله ای صورت نگرفت که علت آن تعطیلات تابستانی بود. تفاوت قیمتی بنزن و استایرن ۳۱۸ دلاردر هرتن ارزیابی شد.

قیمت بنزن اروپا طبق ارزیابی پلتس برای تحویل ۵تا۳۰روز آینده براساس ترم تحویل CIFبنادر سه گانه اروپایی در روز ۲۹ جولای با ۲۱دلار افزایش نسبت به روز قبل به ۱۱۵۱ دلار رسید.قیمت های ماه آگوست نیز با ۲۱دلار افزایش  به ۱۱۵۱دلار در هر تن رسید

قیمت های ماه سپتامبربنزن اروپادر ارزیابی ها  با ۵۰دلار افزایش به ۱۱۵۱ دلار در هر تن رسید.قیمت های اکتبر نوامبر دسامبر نیز با ۵۰دلار افزایش ۱۱۵۱دلار ارزیابی شد.بنابراین براساس ارزیابی های پلتس ودر صورت عدم تغییر شرایط سیاسی جهان، قیمت تا آخر سال برروی ۱۱۵۱ دلار در هر تن باثبات باقی خواهد ماند.

نگرانی از افزایش قیمت نفت خام در آمریکا

قیمت بنزن درروز ۲۹جولای با ۶.۵۰سنت افزایش در هر گالن نسبت به روز قبل و۳۵ سنت کاهش در هر گالن نسبت به هفته قبل به ۴۴۲.۵۰سنت در هر گالن رسید.با توجه به اینکه توجه شرکت کنندگان در بازار برروی قیمت های ماه آگوست متمرکز بودبازار از نظر نقدینگی در وضعیت مناسبی قرار نداشت.البته قیمت ها در روز ۲۹جولای به دلیل کمبود عرضه برای خرید های آنی ونگرانی از افزایش قیمت نفت خام افزایش یافت.نفت خام با افزایش ۲.۲۰دلاری در هر بشکه به۹۸.۶۲دلار در هر بشکه رسید.

قیمت زایلین ترکیبی در روز ۲۹ جولای در آمریکا با توجه به روند نزولی قیمت بنزین کاهش یافت.قیمت زایلین ترکیبی برای ماه آگوست ۴۳۴سنت در هر گالن براساس ترم تحویل فوب خلیج آمریکا ارزیابی شد که ۱۲سنت نسبت به روز قبل کاهش ولی ۳سنت نسبت به هفته قبل افزایش داشت.قیمت تولو ئن برای ماه آگوست ۴۴۱سنت در هر گالن ارزیابی شد که نسبت به روز قبل تغییری نداشت ولی ۱۵سنت نسبت به هفته قبل افزایش داشت.ارزش محصول ترکیبی تولو ئن و زایلین ترکیبی ۴۵درصد نسبت به هفته قبل کاهش داشت.

افزایش مستمر قیمت متانول در اروپا

بازار متانول اروپا برای دومین هفته متوالی ،در هفته منتهی به ۲۹جولای روند افزایشی داشت که به دلیل مشکلات وموانع تولید این محصول و تمایل زیاد به خرید وافزایش تقاضا نسبت به قبل بود.طبق ارزیابی پلتس در روز ۲۹جولای ،قیمت خرید آنی متانول به ۳۸۶ یورو در هر تن رسید.این در حالی است که قیمت متانول در روز ۲۸جولای ۳۸۵ یورو در هر تن ودرروز ۲۲جولای ۳۶۰یورو در هر تن بود وافرایش ۲۶دلاری قیمت در هرتن در مدت یک هفته  ،افزایش بسیار زیادی با توجه به کاهش قیمت بسیاری از محصولات نفتی وپتروشیمی در روزهای اخیر  محسوب می شود.

حداقل ۲۰۰۰تن متانول در روز ۲۹جولای برای تحویل در ماه سپتامبر برروی قیمت ۳۸۶یورو در هر تن معامله شدو به این ترتیب کل معاملات انجام شده متانول درهفته منتهی به ۲۹جولای به ۲۱۰۰۰تن رسید که بیشتر از حجم معاملات انجام شده در ماه آوریل سال جاری وبیشتر از معاملات انجام شده در ماه آگوست سال ۲۰۲۱ بوده است.افزایش قیمت متانول عمدتا به دلیل وجود مشکلات موجود در تامین این کالا بوده است.تعدادی‌از دستگاههای تولید کننده به دلیل قیمت بالای گازویا مشکلات فنی در اروپا از سرویس خارج شدند و وضعیت مشابهی نیز در آمریکا رخ داد که باعث کاهش عرضه شد.تقاضاکماکان باثبات است  وبا توجه به نگرانی از افزایش قیمت گاز ونفت وگران تر شدن قیمت متانول در آینده  به نظر نمی رسد که تقاضاوقیمت کاهش چندانی داشته باشند.

کاهش تمایل به خرید متانول در آمریکا

در بازار فراورده‌های پتروشیمی، قیمت های متانول در آمریکا در روز ۲۹جولای تغییری نداشت زیرا تمایل به خرید متانول در آمریکابرخلاف اروپا ضعیف بود.علی رغم وجود مشکلات فنی تولید متانول  در اروپا وسایر بازار ها ،قیمت متانول در آمریکابر خلاف اروپا تغییر چندانی در طول هفته منتهی به ۲۹ جولای نداشت.قیمت متانول ماه آگوست در آمریکا به۱۱۴سنت در هر گالن براساس ترم تحویل فوب خلیج آمریکا رسیدکه کمتر از قیمت فوب آبهای بین‌المللی آمریکا بود.در منطقه بین المللی آزاد در آمریکا قیمت ۱۲۲سنت در هر گالن بود.

قیمت های متانول در پایان هفته منتهی به ۲۹جولای برروی ۱۱۵سنت در هر گالن براساس ترم تحویل فوب خلیج آمریکابرای تحویل در ماه سپتامبر باقی ماند.یکی‌از فعالان بازار در خصوص عدم تمایل بهخریدو فروش متانول در آمریکا گفته است که این پدیده جدیدی نیست و بازار متانول سالهاست که به همین روال است.قیمت های قراردادهای متانول برای ماه آگوست ، بعد از اینکه شرکت متانکس آمریکا قیمت متانول در قراردادهای خود را ۳سنت در هر گالن کاهش دادمشخص شدوبه ۱۷۹سنت در هر گالن رسید .شرکت دیگر آمریکایی به نام Southern Chemical قیمت خود را ۱۷۷سنت در هر گالن اعلام نمود.

کاهش قیمت استایرن مونومر اروپا

قیمت استایرن مونومر آمریکا برای بارگیری در ۵تا ۳۰روز آینده طبق ارزیابی پلتس به ۱۴۶۹دلار در هر تن براساس ترم  فوب بنادر سه گانه اروپا رسید که ۱۰دلار نسبت به روز قبل کاهش یافت. قیمت های ماه سپتامبر نیز با ۱۰ دلار کاهش در ارزیابی ها به ۱۴۶۹ دلار در هر تن رسید که یک دلار کمتر از قیمتی بود که در معاملات شنیده شد آخرین قیمت معامله شده برای استایرن مونومر ۱۴۷۰ دلار در هر تن بوده است. ارزیابی‌های ماه آگوست با ۱۰ دلار کاهش قیمت را ۱۴۶۹ دلار در هر تن ارزیابی می کند.

قیمت استایرن ۱۳۷۴ دلار در هر تن در روز ۲۹ جولای ارزیابی شد که ۱۲۱ دلار در هر تن نسبت به هفته گذشته کاهش داشت. این ارزیابی بر اساس بالاترین قیمت ها در مذاکرات بود که در روز ۲۹ جولای انجام شد و قیمت ها  رابین ۱۳۵۰ تا ۱۳۷۵ دلار تعیین نمود. تولید کنندگان اعلام نمودند که در سطوح فعلی تولید ، مذاکرات ماه سپتامبر با قیمتی پایین تر از متغیرهای ماه آگوست محاسبه می گردد ولی با توجه به کاهش قیمت بنزن ومحاسبه تغییرات قیمتی آن بر روی منحنی ها ،ماه سپتامبر می تواند حاشیه سود  را برای واحدهای تولیدی استایرن به همراه داشته باشد.

کاهش ۳۱درصدی قیمت بنزن از ماه ژوئن تا کنون

تولید کنندگان استایرن تاریخچه خوبی در میان تولیدکنندگان کل جهان در خصوص بهره برداری مناسب و به دست آوردن سود به همراه تولید کنندگان خاورمیانه دارند. ولی بعد از یک دوره و فصل تعمیرات در نیمه اول سال ۲۰۲۲ ،خوراک بنزن به قیمت بالای ۷۳۲ سنت در هر گالن به دلیل تقاضای زیاد برای مشتقات با اکتان بالا رسید و هزینه های زیادی را در هنگام بازگشایی واحدهای تعطیل شده برای تولید کنندگان استایرن به همراه داشت. این هزینه های زیاد باعث کاهش تولید از ماه ژانویه تا ماه جولای بود. اما بعد از این افزایش هاواز روز ۱۰ژوئن  تا تاریخ ۲۹ جولای قیمت بنزن ۳۱.۷۷ درصد از قیمت بالای ۶۴۸.۵۰سنت در هر گالن کاهش قیمت داشته است.

آربیتراژ استایرن از چین به آمریکا

بر اساس بازار فراورده‌های پتروشیمی، قیمت استایرن در آسیا نیز همانند اروپا به دلیل کاهش حاشیه سود و همچنین کاهش تقاضا برای مشتقات استایرن کاهش یافت در حدی که حمل استایرن از چین به جنوب آمریکا در ماه مارس و از آسیا به اروپا در ماه می را توجیه می کرد. این صادرات بر روی سهم صادرات استایرن آمریکا نیز اثر گذاشت. طبق ارزیابی های پلتس قیمت استایرن چین از ۱۵۰۵دلاردر روز ۱۰ژوئن به ۱۱۵۰دلار در روز ۲۹ جولای رسید که تا حد زیادی نسبت به استایرن آمریکا که از  ۲۱۲۵ دلاردر ماه ژوئن به۱۴۶۸دلار در۲۹ جولای رسید ارزان تراست وبا این تفاوت شدید قیمت به  آسانی می توان آربیتراژ استایرن از چین به آمریکا را عملی نمود

 

آربیتراژ استایرن از چین به آمریکا

قیمت انواع فراورده های پتروشیمی در اروپا برای ماههای آگوست و سپتامبر و با دو قیمت تحویل فوری و قیمت متوسط تحویل هفتگی بر اساس دلار در هر تن نشان می دهد که در بعضی از محصولات قیمت تحویل فوری ارزان تر از متوسط هفتگی و در برخی دیگر گران تر از متوسط هفتگی است. قیمت متانول برای تحویل فوری، گران تر از متوسط قیمت متانول در طول هفته بوده است. تولیدات پتروشیمی اروپا معمولاً با ترم تحویلCIFوفوب بنادر سه‌گانه اروپایی تحویل می گردد.