نگهداشت کاران تاپیکو رتبه پنجم برترین شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایران را کسب کرد

شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران از خانواده بزرگ شستا، تاپیکو و PIIC با حدود ۳۰۰۰ نفر پرسنل مستقیم از سوی سازمان مدیریت صنعتی ایران به عنوان پنجمین شرکت برتر در گروه خدمات فنی و مهندسی ایران معرفی شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛

نگهداشت کاران تاپیکو رتبه پنجم برترین شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایران را کسب کرد

شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران از خانواده بزرگ شستا، تاپیکو و PIIC با حدود ۳۰۰۰ نفر پرسنل مستقیم از سوی سازمان مدیریت صنعتی ایران به عنوان پنجمین شرکت برتر در گروه خدمات فنی و مهندسی ایران معرفی شد.

سازمان مدیریت صنعتی ایران با هدف تولید اطلاعات در مورد بنگاههای اقتصادی کشور و شفاف سازی فضای کسب و کار، ارائه تصویری روشن از جایگاه شرکت‌ها و گروه‌های صنعتی مختلف، گسترش رقابت بین آنها و علمی‌تر نمودن فضای تصمیم‌گیری مدیران، رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران را اعلام کرد.