فجر انرژی ظرفیت تولید و انتقال برق خود را افزایش می‌دهد

مدیر مجتمع شرکت فجر انرژی خلیج فارس، از آغاز فاز اجرایی طرح توسعه پست ۴۰۰ کیلوولت این شرکت خبر داد و گفت: ظرفیت انتقال و تولید برق بفجر با افزودن دو ترانس در طرح توسعه پست ۴۰۰ کیلوولت و در ادامه آن افزودن ۳ توربین - ژنراتور در چهار چوب طرح توسعه نیروگاه، افزایش خواهد یافت.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛به نقل از روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج فارس،عبداله علی پناه بهمنیری اظهار داشت: برق، راهبردی‌ترین محصول شرکت فجر انرژی خلیج فارس است که در کنار دیگر سرویس‌های حیاتی نقشی ویژه برای پایداری تولید پتروشیمی‌های منطقه دارد. فجر انرژی با دو نیروگاه جمعا ظرفیت تولید ۱۱۴۷ مگاوات در ساعت را دارد.

وی افزود: برق تولیدی از این نیروگاه‌ها پس از تقویت به ولتاژ ۱۳۲ کیلوولت به دو پست توزیع و انتقال برق فجر انرژی ارسال شده تا سرانجام به شرکت‌های منطقه و یا شبکه سراسری برق تزریق شود. پست‌های شرکت فجر به دو بخش پست‌های هوایی AIS وGIS  تقسیم می‌شوند.  GIS  نوعی از کلید‌های برق هستند که با بهره‌گیری از گاز SF6 کار عایق‌سازی اجزای دارای الکتریسیته را انجام دهند؛ این موضوع باعث می‌شود تا بتوانیم چندین خط برق ۱۳۲ کیلوولت را در کنار یکدیگر با کمترین فضا قرار دهیم.

مدیر مجتمع شرکت فجر انرژی خلیج فارس با اشاره به اینکه خطوط هوایی در بخش پست ۴۰۰ کیلوولت این شرکت واقع شده‌اند، بیان کرد: در این پست دو ترانسفورماتور با ظرفیت هر کدام ۳۱۵ مگاوات آمپر وظیفه افزایش ولتاژ برق از ۱۳۲ به ۴۰۰ کیلوولت را بر عهده دارند. پست هوایی برای اتصال شبکه برق این شرکت با بهره‌گیری از خطوط هوایی به شبکه سراسری برق بوده تا قابلیت دریافت و ارسال برق را فراهم کند.

وی گفت: فجر انرژی در ماه‌های گرم سال ۵۰۰ مگاوات ساعت(توان لحظه‌ای) برق را به شبکه سراسری برای آسایش مردم فرهیخته و فداکار منطقه استان خوزستان تزریق می‌کند. در صورتی که هر کدام از ترانسفورماتور‌ها دچار مشکل شود تمامی بار به ترانسفورماتور دیگر منتقل شده که کارشناسان فجر با تعریف برنامه‌ای هوشمند، این فرآیند را در پایش هدف گرفته‌اند.

علی پناه ادامه داد: با خروج هر ترانس از مدار یک توربین تولید برق از مدار خارج شده تا بار بر روی دیگر ترانس براساس ظرفیت آن تنظیم شود. حال با توجه به اهمیت این پست هوایی و به منظور افزایش ظرفیت انتقال برق و همچنین حفظ پایداری تولید توسعه پست ۴۰۰ کیلوولت به عنوان یک نیاز شناخته شد.

وی با تاکید بر اینکه در ادامه طرح توسعه پست ۴۰۰، طرح توسعه نیروگاه با افزودن ۳ توربین ژنراتور تعریف خواهد شد، بیان کرد: برای توسعه پست ۴۰۰ کیلوولت پروژه‌ای راهبردی با کمک مشاور مطالعات تعریف شده و به دنبال آن مجوز‌های لازم برای آن نیز دریافت شد. این پروژه شامل چند بخش سفارش، طراحی، ساخت و نصب ترانسفرماتورها، سویچگیرهای گازی GIS، کابل‌های فشار قوی، سرکابل‌ها و دیگر تجهیزات جانبی و زیرسازی‌های لازم و ساختمانی بوده است.

مدیر مجتمع شرکت فجر انرژی خلیج فارس افزود: در گام اول پروژه توسعه پست ۴۰۰ کیلوولت دو عدد ترانسفورماتور قدرت با ویژگی‌های فنی ۴۰۰ به ۱۳۲ کیلوولت با توان ۳۱۵ مگاوات آمپر از یک شرکت داخلی سفارش داده شده که پس از تولید و گذراندن تست‌های آزمایشگاهی به دلیل ترافیکی بودن، با انتقال به بندرعباس از طریق مسیرهای آبی به بندرامام و پس از آن به محل پست ۴۰۰ رسیده است. این ترانسفورماتورها با تکیه به توان داخلی و در راستای حمایت از سازندگان ایرانی سفارش داده شده است.

وی یادآور شد: دیگر بخش‌های طرح توسعه پست ۴۰۰ کیلوولت نیز پس از گذراندن تشریفات، سفارش تولید و طراحی آن‌ها با بهره گیری از سازندگان ایرانی و بعضا غیر ایرانی گذاشته شده و به زودی تحویل داده می‌شود. بخش‌های ساختمانی و زیرسازی نیز مجوز‌های لازم را دریافت کرده و اکنون در مرحله برگزاری مناقصه بوده است.

علی پناه مدیر مجتمع شرکت فجر انرژی خلیج فارس در پایان خاطرنشان کرد: پروژه افزایش ظرفیت نیروگاه ناحیه ۲ نیز که با هدف توسعه ظرفیت، انتقال و کنترل آغاز خواهد شد اکنون مرحله مطالعات را گذرانده و پس از پذیرش توسط هیئت مدیره، به مرحله انتخاب پیمانکار و آغاز کار اجرایی خواهد رسید.