ضرورت توجه به مسئولیت های اجتماعی با هدف توسعه متوازن

مشاور اجتماعی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع ر پتروشیمی گفت: توجه به توسعه متوازن با تکیه بر سه بُعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی همواره مورد تاکید است و اقدام های مسئولیت اجتماعی می بایست با توجه به شاخص های توسعه شهری و روستایی و تعامل موثر با ذینفعان محلی انجام شود.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ نخستین نشست از مجموعه نشست های بررسی جایگاه و تجارب سازمان­ های دولتی، حکومتی و عمومی در حوزه مسئولیت اجتماعی با عنوان معرفی برنامه­ ها و تجارب نهادینه­ سازی مسئولیت اجتماعی سازمانی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صنعت پتروشیمی ایران با سخنرانی مشاور اجتماعی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع ر پتروشیمی، در سالن جلسات اتاق ایران برگزار شد.

در این نشست نمایندگانی از دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت بهداشت، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت ورزش، سازمان محیط زیست و همچنین نمایندگانی از شرکت های خصوصی و سازمان­های مردم نهاد شرکت داشتند و بیش از ۸۰ میهمان به صورت آنلاین، این نشست را دنبال کردند.

در ابتدا رئیس کمیسیون حاکمیت شرکتی، هدف از برگزاری این نشست­ها را ترویج مسئولیت اجتماعی، انتقال تجربیات و در کنار هم قرار دادن سه بخش صنعت معدن و کشاورزی و همچنین پیوند بخش­های حاکمیتی، خصولتی، خصوصی و سازمان­های مردم نهاد عنوان کرد.

در ادامه مشاور اجتماعی معاون وزیر در امور پتروشیمی ضمن ارائه گزارشی از روند توسعه ای صنعت و نقش صنعت در تامین ارز و جلوگیری از خام فروشی گاز و میعانات گازی، به درآمد پایدار صنعت در بخش های شهرداری ها و دهیاری های استان های میزبان صنعت ، وزارت بهداشت و نهادهای حمایتی از محل تداوم تولید و مالیات ارزش افزوده اشاره کرد و دلایل اتخاذ رویکرد تدوین استراتژی مسئولیت اجتماعی در صنعت پتروشیمی را بیان کرد.

ربانی به ضرورت توجه به توسعه متوازن با تکیه بر سه بُعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تاکید نموده و گزارشی از اتخاذ رویکردها و تجارب کسب شده در طی چندسال گذشته را ارائه کرد و افزود: و افزود: اقدام های مسئولیت اجتماعی می بایست با توجه به شاخص های توسعه شهری و روستایی و تعامل موثر با ذینفعان محلی و دستگاههای اجرایی و با اولویت کاهش پیامدهای منفی حضور صنعت و حفظ نقاط قوت شهرهای میزبان تعریف گردد و شرکتها از آسیب ورود به وظایف دستگاههای حاکمیتی و فاصله از وظایف حوزه مسئولیت اجتماعی پرهیز نمایند.

وی همچنین از حرکت شرکت ها برای تعریف پروژه های حوزه مسئولیت اجتماعی همراستا با اهداف استراتژیک مصوب و با تکیه بر مطالعات اولیه بر اساس شاخص های توسعه شهری در سال جاری اشاره کرد.

ربانی در ادامه به رویکرد کاهش ۵۰ درصدی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در افق در مناطق هدف۱۴۰۴ اشاره کرد که با تمرکز بر توانمندسازی جوامع محلی، ایجاد اشتغال پایدار و نصب نیروگاههای خورشیدی برای سرپرستان بالای ۶۰ سال محقق می گردد. ایشان برنامه­های آتی دبیرخانه مسئولیت اجتماعی را تعامل با سازمان نوسازی مدارس جهت حذف مدارس سنگی و کانکسی استان های هدف و ایجاد فضای سبز در مراتع و خوریات مناطق میزبان با همکاری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و همچنین مشارکت با سازمان های مردم نهاد و الگوسازی برای مناطق میزبان صنعت معرفی کرد.

اقدام های صورت گرفته توسط صنعت پتروشیمی در حوزه مسئولیت اجتماعی، مورد قدردانی افراد شرکت کننده و نمایندگان وزارت­خانه­ها و افراد شرکت کننده در این نشست قرار گرفت، به طوری که نماینده وزارت بهداشت پیشنهاد انعقاد تفاهم­نامه بین صنعت پتروشیمی و آن وزارت­خانه را عنوان کردند.