عرضه حداقل۲۵ درصد محصولات پتروشیمی در بورس کالا به روش معاملات اعتباری

مدیریت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی اعلام کرد: با هدف حمایت از صنایع پایین دستی هلدینگ ها و شرکت های پتروشیمی نسبت به اختصاص حداقل 25درصد از عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا به روش های معاملات اعتباری، اهتمام جدی داشته باشند .

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ مدیریت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی اعلام کرد: از جمله سیاست های دولت سیزدهم حمایت از تولید داخل و تکمیل زنجیره ارزش محصولات مختلف از جمله محصولات پتروشیمی تا تولید محصول نهایی است و در این راستا حمایت های مختلفی از جمله تغییر در سیاست های پولی و اعتباری بانک ها، به عنوان بازوی محرکه اقتصاد کشور مد نظر قرار گرفته است.

با توجه به مشکلاتی که شرکت های پایین دستی پتروشیمی در خصوص تامین نقدینگی دارند انتظار می رود شرکت های عرضه کننده محصولات پتروشیمی همراستا با سیاست های دولت محترم و در حمایت از صنایع پایین دستی نسبت به اختصاص حداقل ۲۵درصد از عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا به روش های معاملات اعتباری، اهتمام جدی داشته باشند و در اطلاعیه عرضه های خود در بورس کالا فروش حداقل درصد محصولات به روش معاملات اعتباری را اعلام کنند.