آغاز معاملات قرارداد آتی نفتای سبک در بورس انرژی

مدیریت عملیات بازار مشتقه بورس انرژی ایران از آغاز معاملات قرارداد آتی نفتای سبک در نماد نسب ۰۲۰۳ در معاملات امروز خبر داد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ بر اساس اطلاعیه بورس انرژی ‌معاملات قراردادهای آتی نفتای سبک راست ساعت ۱۱ آغاز خواهد شد … در خصوص ورود سفارش به سامانه معاملات توجه به موارد ذیل ضروری است:

۱. دوره زمانی انجام معاملات قراردادهای آتی شامل دوره گشایش و دوره عادی معاملات است.
دوره گشایش شامل دوره پیش گشایش و حراج تک قیمتی است. معاملات با یک حراج تک قیمتی آغاز و با حراج پیوسته ادامه می‌یابد.
۲. معاملات صرفا بصورت برخط انجام می‌شود.
۳. با توجه به وجود محدودیت کاراکتر در درج قیمت قرارداد آتی در سامانه معاملات بورس انرژی ایران دو صفر از قیمت ریالی قرارداد حذف و دو صفر به حجم سفارش اضافه می‌شود. به عنوان مثال درورتی که مشتری قصد ورود ۳ سفارش خرید یا فروش با قیمت ۸۶,۳۴۲,۷۰۰ ریال داشته باشد، می‌بایست قیمت را پس از حذف دو صفر و به صورت ۸۶۳,۴۲۷ ریال و حجم ۳۰۰ وارد سامانه معاملات کند. درواقع حجم سفارش باید ضریبی از ۱۰۰ باشد.
۴. اطلاعات درج شده در مشخصات قرارداد آتی مندرج در سایت بورس انرژی و بخش اطلاعات تکمیلی سایت مدیریت فناوری بورس تهران بدون اضافه کردن دو صفر به سقف موقعیت‌های باز مشتری، کارگزار و بازار نمایش داده شده است.
۵. نرخ تسعیر ارز براساس میانگین آخرین نرخ‌های خرید و فروش اسکناس دلار در سامانه نظارت ارز (سنا) متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه می‌شود.