کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دوباره رکورد زد؛

کشتیرانی در نیمه اول سال، کل برنامه‌های پیش بینی شده یکساله را محقق کرد

گزارش عملکرد شش ماهه شرکت‌های گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حاکی از ثبت رکورد جدیدی در پرونده عملکرد این شرکت است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛گزارش عملکرد شش ماهه شرکت‌های گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حاکی از ثبت رکورد جدیدی در پرونده عملکرد این شرکت است؛ به نحوی که برخی شرکت‌های گروه توانسته‌اند در طول مدت شش ماهه، رقمی بالاتر از کل درآمد عملیاتی و سود خالص پیش­بینی شده در بودجه سال ۱۴۰۱ را محقق نمایند.

بر این اساس، شرکت حمل و نقل کانتینری ۱۸۲ درصد، شرکت کشتیرانی حمل فله ۴۸۲ درصد، شرکت کشتیرانی دریای خزر ۹۶ درصد، شرکت کشتیرانی والفجر ۴۸۹ درصد و شرکت حمل و نقل ترکیبی ۱۱۳ درصد از بودجه پیش بینی شده خود در حوزه سود خالص را محقق کردند.

مجموع درآمد عملیاتی شرکت‌های مذکور در شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱ معادل ۲۷۸ هزار و ۸۴۳ میلیارد و ۲۱ میلیون ریال بوده که نسبت به درآمد عملیاتی پیش‌بینی شده در بودجه کل سال ۱۴۰۱ که معادل ۲۳۸ هزار و ۱۴ میلیارد و ۸۶۸ میلیون ریال بوده، ۱۱۷ درصد تحقق را به ثبت رسانده است.

همچنین سود خالص پیش بینی شده برای شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۱۴۰۱ معادل ۶۵ هزار و ۷۹۱ میلیارد و ۹۰۱ میلیون ریال بوده که با توجه به تلاش‌های صورت گرفته از سوی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، عملکرد ۱۹۲ درصدی در ۶ ماهه سال جاری محقق شده و رقم در این بازه زمانی به ۱۲۶ هزار و ۱۸۶ میلیارد و ۶۲۹ میلیون ریال رسیده است.