نمی توانیم از مصرف مازوت صرف نظر کنیم| ضرورت استفاده از سیستم های کاهش آلایندگی

رحیمی مظفری عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: ما باید مصرف مازوت را هم داشته باشیم و نمی توانیم از آن صرف نظر کنیم. با این حال باید از سیستم هایی که در این بخش موجب کاهش آلودگی می شوند استفاده کنیم.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ عبدالعلی رحیمی مظفری با اشاره به ناترازی صورت گرفته در تولید گاز و اقدامات کمیسیون انرژی در این رابطه بیان کرد: باید شرایط در زمینه ناترازی تولید گاز را به نحوه صحیحی مدیریت کنیم.

این نماینده مجلس تاکید کرد: با توجه به ناترازی گازی که در کشور داریم باید از مصرف بی رویه ای که متاسفانه در حال حاضر هم وجود دارد، جلوگیری کنیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: یکی از دلایل عمده در زمینه مصرف بالای گاز سرمای شدید است و امسال نسبت به سال گذشته سرمای شدید تری را شاهد هستیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین آموزشگاه ها در زمان کرونا به طور کامل بسته بودند و در حال حاضر مصرف انرژی گاز این آموزشگاه ها هم به میزان مصرف افزوده است چراکه این آموزشگاه ها در شرایط فعلی باز بوده و فعالیت می کنند. البته بازگشایی این اموزشگاه ها اثرات نسبی در مصرف گاز داشته است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه بسیاری از عوامل در زمینه تولید گاز پیش بینی شده است، تاکید کرد: با این حال ما یک سقف تولیدی در زمینه تولید گاز داریم و باید سقف مصرفمان را مدیریت کنیم.

این نماینده مجلس تاکید کرد: اینکه ما دائم بخواهیم مسابقه مصرف غلط داشته باشیم و دائم مصرف انرژی را در کشور بالا ببریم و به دنبال تولید بیشتر باشیم و چندین برابر سایر کشورها انرژی مصرف کنیم، روش غلطی را در پیش گرفته ایم.

رحیمی مظفری در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برنامه وزارت نیرو برای جلوگیری از قطعی نیروگاه ها چیست؟ بیان کرد: استفاده از سوخت جایگزین همچون مازوت و گازوئیل در نیروگاه ها از جمله برنامه های پیش بینی شده است.

وی درباره آلودگی ایجاد شده در راستای سوخت مازوت،گفت: به هر صورت ما باید شرایط رفاه مردم را در حد امکان فراهم کنیم.

این نماینده مجلس بیان کرد: به هر صورت همین مازوت را هم خیلی از کشورهای دیگر استفاده می کنند لذا ما باید مصرف مازوت را هم داشته باشیم و نمی توانیم از آن صرف نظر کنیم. با این حال باید از سیستم هایی که در این بخش موجب کاهش آلودگی می شوند استفاده کنیم.