دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران خبر داد؛

کاهش ۳۰ درصدی تولید پتروشیمی ها به دلیل افت گاز

مهدوی ابهریبا اشاره به اینکه تمامی پتروشیمی‌های گازی کاهش تولید داشته اند گفت: تمامی پتروشیمی‌های متانولی و اوره‌ای ظرفیت تولید شان به ۷۰ درصد رسیده است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛پس از سیمانی‌ها کاهش گاز پتروشیمی‌ها راهکاری برای تأمین گاز خانگی بود، اگرچه این محدودیت‌ها در آذر ماه ایجاد شد اما گویا همچنان ادامه دارد، احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران در رابطه با محدودیت‌های جدید پتروشیمی‌ها گفت: محدودیت ایجاد شده منجر به کاهش ۳۰ درصدی تولید پتروشیمی‌های گازی شده است.

وی ادامه داد: تمامی پتروشیمی‌های گازی کاهش تولید داشته اند از خراسان گرفته تا یاسوج تمامی پتروشیمی‌های متانولی و اوره‌ای ظرفیت تولید شأن به ۷۰ درصد رسیده است.

مهدوی ابهری اضافه کرد: امیدواریم در سال جاری از این مساله متضرر نشویم زیرا بر اقتصاد کشور تأثیر گذار است، چرا که با کاهش صادرات، ارزآوری به کشور نیز کاهش پیدا می‌کند.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران در پاسخ به این سوال که امسال نسبت به سال گذشته چه وضعیتی دارد، اضافه کرد: سال گذشته ۶۸۰ میلیون دلار عدم و نفع برای پتروشیمی‌ها وجود داشت و هیچ پیش بینی از این مساله وجود ندارد و ممکن است ضرر سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند، زیرا تولید هم افزایش چندانی نداشته است.