سود سهام و مطالبات ۲۰ شرکت واریز شد

پرداخت سود سنواتی ۷ و سود جاری ۱۳ ناشر توسط سمات در هفته آخر بهمن ماه سال جاری از طریق اطلاعات سامانه سجام صورت گرفت.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ اطلاعات منتشر شده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه حاکی از آن است که در هفته چهارم بهمن ماه ۷ ناشر مطالبات سنواتی و ۱۳ ناشر سود جاری سهامداران خود را با استفاده از اطلاعات سامانه سجام واریز کردند.

واریز سود سنواتی ۷ ناشر

بر اساس اطلاعات منتشر شده ۷ شرکت (واسپاری ملت «ولملت»، نفت تبریز «شبریز»، بهمن لیزینگ «ولبهمن»، قند نیشابور «قنیشا»، توسعه و عمران شهرستان نائین «خعمرا»، ارتباطات سیار «همراه» و گروه دارویی برکت «برکت») مطالبات سنواتی سهامداران خود را با استفاده از سامانه سجام در اولین هفته بهمن ماه امسال واریز کرده اند.

پرداخت سود جاری ۱۳ شرکت

در این بازه زمانی و با استفاده از اطلاعات سامانه سجام، ۱۳ شرکت (شیشه قزوین «کقزوی»، صنایع پتروشیمی تخت جمشید «شجم»، داروسازی آوه سینا «داوه»، کمباین سازی ایران «تکمبا»، پمپ سازی ایران «تپمپی»، درخشانم تهران «پدرخش»، آبسال «لابسا»، ریل سیر کوثر «حسیر»، مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان «واحیا»، صنعت روی زنگان «نگان»، کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت «زکشت»، سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند «بهیر» و شیرین دارو «شیری») نیز سود جاری سرمایه گذاران خود را پرداخت کردند.