رییس سازمان خصوصی‌سازی خبر داد:

واگذاری سهام دولت در پتروشیمی خلیج‌فارس و فولاد مبارکه

رییس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: براساس مصوبه هیأت واگذاری سهام دولت در پتروشیمی خلیج‌فارس و فولاد مبارکه واگذار می‌شود.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ «حسین قربان‌زاده» در صفحه خود در فضای مجازی، نوشت:‌ براساس مصوبه هیأت عالی واگذاری معادل ۶.۲ درصد از سهام دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس و پنج درصد سهام دولت در فولاد مبارکه اصفهان در ماه جاری به صورت بلوکی و از طریق بورس به قیمت پایه مصوب عرضه می‌شود.

حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت:‌ بر اساس مصوبه هیأت عالی واگذاری معادل ۶.۲ درصد از سهام دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس و ۵ درصد سهام دولت در فولاد مبارکه اصفهان در ماه جاری به صورت بلوکی و از طریق بورس به قیمت پایه مصوب عرضه می‌شود.

واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های مهم از تکالیف قانون بودجه است که دولت باید در سال جاری اجرا کند و روش واگذاری هم قیمت تابلوی روز قبل از واگذاری به علاوه درصد پریمیوم بابت عرضه واگذاری بلوکی و یکجای سهام خواهد بود.

یکی از سیاستهای دولت در روزهای پایان سال جمع‌آوری نقدینگی سرگردان جامعه با هدف کنترل تورم و نیز تامین مالی غیر تورمی برای دولت است که به نظر می‌رسد واگذار یانی سهام در راستای همین سیاستها باشد.

ارزش روز پتروشیمی خلیج فارس ۴۶۲ هزار میلیارد تومان است و ارزش روز فولاد مبارکه هم ۳۹۲ هزار میلیارد تومان است.