آژانس بین‌المللی انرژی: ۷.۵ میلیارد متر مکعب نشت گاز در ایران

آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش خود از میزان انتشار متان در جهان می‌گوید طی سال گذشته ۱۳۵ میلیون تن متان از صنایع انرژی وارد اتمسفر شده که سهم ایران بیش از ۴ درصد است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ بخش انرژی ایران در سال گذشته ۵.۶ میلیون تن (معادل تقریبا ۷.۵ میلیارد متر مکعب) نشت متان داشته است.

بخش اعظمی از انتشار متان در ایران مربوط به میادین خشکی نفت، میادین دریایی گاز و شبکه انتقال گاز است.

متان یکی از گازهای گلخانه‌ای است که سهمی ۳۰ درصدی در گرمایش زمین دارد و ماندگاری و تاثیر درازمدت آن بر تغییرات اقلیمی بسیار بیشتر از دی‌اکسید کربن موجود در اتمسفر است.

نشت ۷.۵ میلیارد متر مکعب گاز در میادین نفت و گاز و شبکه انتقال در حالی است که ایران با کسری چشمگیر گاز در زمستان مواجه است و طی سال‌های گذشته اقدام چندانی برای جلوگیری از تلفات نشت گاز انجام نداده است.

بر اساس آمارهای بانک جهانی، ایران همچنین سالانه نزدیک ۱۸ میلیارد متر مکعب گاز تولیدی از میادین نفتی را به خاطر نبود تاسیسات جمع‌آوری گاز در مشعل‌ها سوزانده و به هدر می‌دهد. ایران بعد از روسیه و در کنار عراق بیشترین میزان مشعل‌سوزی گاز را در جهان دارد.

در مجموع نشت و مشعل‌سوزی گاز معادل ۱۰ درصد از گاز تولیدی کشور است که به هدر می‌رود.