در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی؛

اهداء و کاشت ۱۰ هزار اصله نهال مانگرو توسط شرکت پتروشیمی فن آوران

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ به نقل از روابط عمومی و امور ین الملل شرکت پتروشیمی فن آوران به نقل از  سرپرست محیط زیست این شرکت، پتروشیمی فن آوران در ادامه عمل به مسئولیت های زیست محیطی خود میتنی بر اصول توسعه پایدار همچون سال های گذشته این بار و با هدف توسعه و بهبود شرایط زیست بوم خوریات اقدام به اهداء ۱۰ هزار اصله نهال مانگرو و انتقال آنها به سواحل خوریات ماهشهر به منظور کشت و توسعه پوشش گیاهی حرا در این نواحی نموده است.

پوشش گیاهی مانگرو علاوه بر جادبه های توریستی که در منطقه به همراه دارد با هدف تسهیل در تصفیه بیولوژیک آب دریا و ایجاد فضای رشد و تکثیر آبزیان و پرندگان  کشت می گردد.

حفاظت از محیط زیست همواره از اهم استراتژیِ های اجرایی ارکان مدیریت و کارکنان پتروشیمی فن آوران بوده که در همین راستا ایرج حشمتی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور با تایید این رویکرد در شرکت فن آوران گفت: این شرکت در عرصه محیط زیست در کشور فراتر از وظایف خود عمل می نماید».