انتصاب سربازرس نظارت و بازرسی امور پتروشیمی سازمان بازرسی کل کشور

سربازرس نظارت و بازرسی امور پتروشیمی سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ با حکم دکتر هادی معاون امور راهبردی سازمان بازرسی کل کشور، دکتر روح اله عبدخانی به عنوان سربازرس نظارت و بازرسی امور پتروشیمی این سازمان منصوب شد.

دکتر عبد خانی که دارای تحصیلات دکترا در حوزه نفت و گاز است، سال‌های متمادی به عنوان بازرس در این حوزه فعالیت داشته است