پهلوانی مدیرعامل پتروشیمی آپادانا شد

دکتر عبدالکریم پهلوانی یکی از مدیران شاخص و باتجربه پتروشیمی و هلدینگ خلیج فارس با حکم دکتر علی عسکری بعنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی آپادانا منصوب شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ پهلوانی دارای دکترای مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات از دانشگاه تهران و با ۲۰ سال سابقه فعالیت در پتروشیمی از نیروهای سازمانی هلدینگ خلیج فارس است. وی از سال ۱۴.۱ رئیس هیات مدیره هلدینگ صبا انرژی صندوق بازنشستگی کشوری بوده و پیش از این نیز مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر، مدیرعامل پالایش نفت آناهیتا، مدیرعامل گروه ملی فولاد ایران، معاون تاپیکو، مدیر مرکز تحقیقات و‌ توسعه مدیریت پروژه پتروشیمی و … بوده است. بدون تردید این انتصاب علی عسگری که از درون خانواده هلدینگ خلیج فارس انجام شده است مورد استقبال و‌ تحسین بدنه تخصصی این هلدینگ قرار خواهد گرفت. امیدواریم هلدینگ خلیج فارس با تخصص گرایی نقش و‌ جایگاه خود را در توسعه صنعت پتروشیمی کشور بیش از پیش ارتقاء دهد.