افزایش ۲۴.۵ درصدی صادرات پتروشیمی مارون طی یک ماه

پتروشیمی مارون در دروه یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ به میزان ۷۵۰ میلیارد تومان از محصولات خود را صادر نموده است میزان صادرات این شرکت در مدت زمان مشابه سال قبل ۶۰۲ میلیارد تومان بود.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ براساس جدیدترین اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال پتروشیمی مارون در مردادماه سال گذشته ۶۰۲ میلیارد تومان از محصولات خود را صادر نموده بود که با افزایش ۲۴.۵ درصدی میزان عرضه محصولات این شرکت در بازار‌های خارجی به ۷۲۰ میلیارد تومان طی یک ماه مرداد امسال رسید.

پتروشیمی مارون با سرمایه ثبت شده ۸۰۰۰ میلیاردی در دروه ۱ ماهه مرداد جمعا ۲۸۸۲ میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده است که از این مبلغ ۷۲۰ میلیارد تومان مربوط به صادرات محصولات و ۲۱۳۱ میلیارد تومان مربوط به فروش محصولات در بازار‌های داخلی می‌باشد.

صورت وضعیت فروش محصولات مارون در بازار‌های خارجی به ترتیب شامل دی اتیلن گلایکول ۴۸.۶ میلیارد تومان، منو اتیلن گلایکول ۳۰۱ میلیارد تومان و پلی اتیلن سنگین ۳۹۹ میلیارد تومان می‌باشد.