جزییات آرای اعضای حقوقی جدید فارس

در حالی روز سه شنبه،مجمع عمومی بطور فوق العاده فارس برگزار شد که بر اساس رأی‌گیری انجام شده پنج عضو حقوقی هیأت مدیره فارس انتخاب شدند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ به نقل از روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، بر طبق آرای شمارش شده و اعلام شده از سوی هیأت رئیسه مجمع به ترتیب شرکت سرمایه‌گذاری استانی خراسان جنوبی با ۱۷.۶ درصد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ۱۷.۳ درصد، تاپیکو با ۱۷.۳ درصد، صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت با ۱۵.۹ درصد و شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون با ۱۵.۹ درصد آرا به عنوان اعضای جدید بزرگترین شرکت بورسی ایران انتخاب شدند.