مدیرعامل تاپیکو پیش از تودیع استعفا کرد

مسعود اسمی‌خانی، مدیرعامل تاپیکو پیش از تودیع، استعفا کرد، پس از آن بابک افقهی سرپرست تاپیکو شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ در چند روز اخیر اخبار بسیاری از تغییر و تحول در هلدینگ تاپیکو منتشر شده است.

مهم‌ترین خبر مربوط به مدیرعامل این هلدینگ و شایعه عزل او بود‌. اما دقایقی پیش خبری مبنی بر استعفای مسعود اسم‌خانی، مدیرعامل تاپیکو منتشر شده است. پس از این استعفا، بابک افقهی سرپرست تاپیکو شد.