هاشم نجفی اردکانی، رئیس هیئت مدیره پتروشیمی جم منصوب شد

هاشم نجفی اردکانی، رئیس هیئت مدیره پتروشیمی جم شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ در جلسه اخیر هیات مدیره شرکت پتروشیمی جم،محمد هاشم نجفی اردکانی بعنوان رئیس هیات مدیره و جایگزین محمدرضا حمیدی نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شد.