هیئت مدیره تاپیکو معرفی شد

شرکت سرمايه گذاری نفت و گاز و پتروشيمی تامين (تاپیکو) سهامداران را در جریان تغییرات به وجود آمده در ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت قرار داد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین ( تاپیکو) اعضای هیئت مدیره جدید شرکت، نمایندگان آنها و سمت هر یک را به شرح ذیل اعلام کرد:

بابک افقهی ( مدیرعامل)

فرهاد ایزدجو به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (رییس هیئت مدیره)

سرمایه گذاری تأمین اجتماعی فاقد نماینده (نائب رئیس هیئت مدیره)

حسین قاضی زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (عضو هیئت مدیره)

علی سیفیان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین ( عضو هیئت مدیره)

غلامرضا رحیمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (عضو هیئت مدیره)