مدیر هماهنگی تعمیرات پالایشگاه‌های فراسرزمینی:

دومین پالایشگاه فراسرزمینی ایران در حمص سوریه بازسازی می‌شود

شاهوردی، مدیر هماهنگی تعمیرات پالایشگاه‌های فراسرزمینی گفت: دومین پالایشگاهی که کار بازسازی را درآن آغاز خواهیم کرد، پالایشگاه ۱۲۰ هزار بشکه‌ای حمص سوریه است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛علی شاهوردی مدیر هماهنگی تعمیرات پالایشگاه‌های فراسرزمینی با اشاره به آخرین وضعیت حضور ایران در پالایشگاه‌های فراسرزمینی عنوان کرد: دولت سیزدهم برای اولین بار به موضوع حضور و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی ورود کرد تا بدین ترتیب ایران پالایشگاه‌هایی در خارج از کشور داشته باشد که نفت خود را به آنها صادر می‌کند. این موضوع باعث می‌شود که آسیب‌پذیری صادرات نفت ایران در شرایط تحریمی کاهش یابد.
وی افزود: البته باید دقت داشت که این پالایشگاه‌ها در کشورهای همسو با سیاست‌های ایران واقع شده باشند نه آمریکا. حضور در پالایشگاه‌های فراسرزمینی علاوه بر فروش نفت خام، منجر به صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران نیز می‌شود. به بیان دیگر ایران با تعمیرات پالایشگاه‌های خارجی و احیای ظرفیت آنها، ابتدا تجهیزات و سپس نفت خود را به آن کشور می‌فروشد. ایران با فراهم شدن شرایطی، در سود پالایشی نفت نیز سهیم خواهد بود.
بعد از ال‌پالیتو، نوبت به بازسازی پالایشگاه کاردون می‌رسد شاهوردی اشاره کرد: پالایشگاه ال‌پالیتو در ونزوئلا، نخستین پالایشگاه فراسرزمینی بود که ایران در آن حضور پیدا کرد. مجموع ظرفیت پالایشی ونزوئلا ۱.۳ میلیون بشکه است و ایران در گام اول بازسازی و نوسازی پالایشگاه ۱۴۰ هزار بشکه‌ای ال‌پالیتو را برعهده گرفت. پیشرفت فیزیکی این طرح حدود ۸۷ درصد است.
مدیر هماهنگی تعمیرات پالایشگاه‌های فراسرزمینی گفت: ابتدای سال گذشته، به طور همزمان دو قرارداد بازسازی پالایشگاه ال‌پالیتو و صادرات نفت و میعانات گازی ایران به ونزوئلا امضا شد و بدین ترتیب ماهانه ۲ الی ۳ میلیون بشکه نفت ایران به این کشور صادر می‌شود که هم‌اکنون نیز در حال انجام است. در گام بعدی بازسازی پالایشگاه کاردون در ونزوئلا آغاز خواهد شد.
وی در پایان تاکید کرد: البته حضور در پالایشگاه‌های فراسرزمینی فقط محدود به ونزوئلا نیست و ما از کشورهای دیگر از جمله نیکاراگوئه، کوبا، کشورهای آسیای میانه و آفریقای جنوبی و غیره نیز درخواست داریم. دومین پالایشگاهی که در آن کار بازسازی را آغاز خواهیم کرد پالایشگاه ۱۲۰ هزار بشکه‌ای حمص سوریه است که کارهای قراردادی آن مشابه پالایشگاه ال‌پالیتو در حال تنظیم است.