سرپرست شرکت پتروشیمی فارابی منصوب شد

با تصمیم هیات مدیره شرکت فارابی،علی تنوره بعنوان سرپرست این شرکت منصوب شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ با تصمیم هیات مدیره شرکت فارابی،علی تنوره بعنوان سرپرست این شرکت منصوب شد.

وی پیش از این مدیر مجتمع پتروشیمی فارابی بود.