مدیر عامل صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان منصوب شد

طی حکمی، عباس معظمی به عنوان مدیرعامل صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان منصوب شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ طی حکمی از سوی کتر مسکنی مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری عباس معظمی به عنوان مدیر عامل صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان منصوب شد.