خلاصه‌ای از بازار سهام پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۲

از ۲۴ پتروشیمی بورسی، سهام ۱۲ پتروشیمی افزایش و ۱۲ پتروشیمی کاهش قیمت داشته است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ در این میان اما سهام پتروشیمی فارابی «شفارا» بیشترین افزایش را میان رقبای پتروشیمی خود به ثبت رساند و بیش از ۵۳ درصد افزایش قیمت داشته است. به این ترتیب شفارا از ۳۴۲ تومان در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۵۲۴ تومان در انتهای این سال رسید.

بوعلی و شبصیر نیز دیگر سهم‌هایی بودند که در سال ۱۴۰۲ جهش قیمتی خوبی را پشت سر گذاشتند. به طوری که بوعلی ۴۳.۸ درصد و شبصیر ۳۶.۳ درصد طی یک سال گذشته گران شده‌اند.