مدیرعامل جدید پتروشیمی فارابی منصوب شد

مسعود کفایتمند غیور به عنوان مدیرعامل جدید پتروشیمی فارابی منصوب شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ مسعود کفایتمند غیور دارای مدرک دکترای مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه تربیت مدرس تهران و سوابقی همچین شهردار منطقه ۱۱ تهران و مشاور عالی رئیس دانشگاه صنعتی قم را در کارنامه دارد.