عبدالرحیم قنبریان رئیس هیات مدیره کود شیمیائی اوره لردگان شد

طی صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ هیات مدیره شرکت کود شیمیائی اوره لردگان یک تغییر داشت.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ قنبریان به نمایندگی از شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام جایگزین بابک عاشوردهی نویر شد.

قنبریان مدیرعاملی پتروشیمی شیراز،کیمیای پارس خاورمیانه، جم و سرپرستی معاونت برنامه ریزی و توسعه کسب و کار پترول در سوابق کاری خود دارد.