رشد ۹۳ درصدی بهای تمام شده سرمایه‌گذرای‌های بورسی “پترول” نسبت به دوره مشابه سال گذشته

عمده محل سرمایه‌گذاری‌های شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس نزد شرکت‌های غیربورسی بوده است که بر این اساس با سرمایه‌گذاری نزد ۱۱ شرکت به بهای تمام شده ۳ هزار و ۶۴۳ میلیارد تومان، سهمی ۵۶ درصدی در کیک سرمایه‌گذاری‌های این شرکت را به آن احتصاص داده است. 

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس در آخرین گزارش عملکرد ماهانه منتهی به اردیبهشت‌ماه از رشد ۹۳ درصدی بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌های بورسی خود در مقایسه با دوره شمابه سال گذشته خبر داده است.

رشد ۹۳ درصدی بهای تمام شده سرمایه‌گذرای‌های بورسی

“پترول” در این ماه موفق به ثبت بهای تمام شده ۲ هزار و ۹۱۹ میلیارد تومانی شده است که نشان از پایان موفقیت آمیز دوره مالی منتهی به اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ را به ثبت رسانده است.
جمع بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌های “پترول” نیز در این دوره برابر با ۶ هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته رشدی ۱۲ درصدی را به ثبت رسانده است.

رشد ۹۳ درصدی بهای تمام شده سرمایه‌گذرای‌های بورسی

عمده محل سرمایه‌گذاری‌های شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس نزد شرکت‌های غیربورسی بوده است که بر این اساس با سرمایه‌گذاری نزد ۱۱ شرکت به بهای تمام شده ۳ هزار و ۶۴۳ میلیارد تومان، سهمی ۵۶ درصدی در کیک سرمایه‌گذاری‌های این شرکت را به آن احتصاص داده است.
سرمایه‌گذاری‌های “پترول” نزد شرکت‌های پذیرفته در سارمان بورس و اوراق بهادار به بهای تمام شده ۲ هزار و ۹۱۹ میلیارد تومان رسیده است که در ۱۵ شرکت که عمدتا در صنعت «محصولات شیمیایی» هست، اقدام به سرمایه‌گذاری کرده است و ۴۴ درصد سرمایه‌گذاری‌های خود را در این بخش متمرکز کرده است.

رشد ۹۳ درصدی بهای تمام شده سرمایه‌گذرای‌های بورسی