عبادی سرپرست پتروشیمی بوشهر شد

در نشست اعضای هیئت مدیره شرکت پتروشیمی بوشهر، عبدالله عبادی بعنوان سرپرست این شرکت معرفی گردید.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ عبادی تا پیش از این بعنوان یکی از نمایندگان شستان در هیئت مدیره پتروشیمی بوشهر فعالیت داشته و در سوابق ایشان عضویت در هیئت مدیره بسیاری از بنگاه های اقتصادی ودجا همچون پتروشیمی مرجان، بدر شرق منطقه آزاد چابهار، مهندسی توسعه پتروفرآیند کرخه دیده می شود.