بررسی عملکرد اردیبهشت ماه پتروشیمی شازند

برای پتروشیمی شازند در ۲ ماه گذشته حجم فروش ۱۵۲ هزار تنی، حجم تولید ۳۰۰ هزارتنی و درآمد تجمیعی ۵/۶ هزار میلیاردتومانی گزارش شده است

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ ‌پتروشیمی شازند در اردیبهشت ماه درآمد ۳/۵ همتی، حجم فروش ۹۵ هزارتنی و حجم تولیدی بالغ بر ۱۶۵ هزارتن را به ثبت رسانده که نسبت به ماه قبل بترتیب با ۷۵٪ ، ۷۰٪ و ۲٪ افزایش همراه بوده اند ضمن آنکه این میزان تولید در قیاس با متوسط تولید سال مالی ۱۴۰۲ این شرکت رشدی ۳ درصدی را نشان می دهد.

برای شازند در ۲ ماه گذشته حجم فروش ۱۵۲ هزار تنی، حجم تولید ۳۰۰ هزارتنی و درآمد تجمیعی ۵/۶ هزار میلیاردتومانی گزارش شده است که در قیاس با مدت مشابه سال قبل دو پارامتر بترتیب ۶٪ رشد ، ۹٪ کاهش و ۴۰٪ رشد همراه بوده اند.