بررسی عملکرد اردیبهشت ماه پتروشیمی غدیر

برای غدیر در ۲ ماه گذشته حجم فروش ۲۲/۶ هزار تنی، حجم تولید ۲۵/۲ هزارتنی و درآمد تجمیعی ۹۱۷ میلیاردتومانی گزارش شده است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛‌پتروشیمی غدیر در اردیبهشت ماه درآمد ۵۸۴ میلیارد تومانی، حجم فروش ۱۴/۷ هزارتنی و حجم تولیدی بالغ بر ۱۲/۳ هزارتن را به ثبت رسانده که نسبت به ماه قبل بترتیب با ۸٪ رشد، ۸۷٪ رشد و ۲٪ کاهش همراه بوده اند ضمن آنکه این میزان تولید در قیاس با متوسط تولید سال مالی ۱۴۰۲ این شرکت رشدی ۲ درصدی را نشان می دهد.

برای غدیر در ۲ ماه گذشته حجم فروش ۲۲/۶ هزار تنی، حجم تولید ۲۵/۲ هزارتنی و درآمد تجمیعی ۹۱۷ میلیاردتومانی گزارش شده است که در قیاس با مدت مشابه سال قبل دو پارامتر فروش دارای روندی ثابت ، تولید دارای ۱۸٪ رشد و درآمد نیز دارای ۳٪ رشد بوده اند.