بررسی عملکرد اردیبهشت ماه پتروشیمی نوری

برای پتروشیمی نوری در ۲ ماه گذشته حجم فروش ۷۱۳ هزار تنی، حجم تولید ۸۴۶ هزارتنی و درآمد تجمیعی ۲۴/۱ میلیاردتومانی گزارش شده است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ ‌پتروشیمی نوری در اردیبهشت ماه درآمد ۱۱/۶ همتی، حجم فروش ۳۴۹ هزارتنی و حجم تولیدی بالغ بر ۴۱۴ هزارتن را به ثبت رسانده که هر سه نسبت به ماه قبل بترتیب با ۹٪، ۴٪ و ۴٪ کاهش همراه بوده اند ضمن آنکه این میزان تولید در قیاس با متوسط تولید سال مالی ۱۴۰۲ این شرکت نیز ۴٪ کاهش را نشان می دهد.

برای نوری در ۲ ماه گذشته حجم فروش ۷۱۳ هزار تنی، حجم تولید ۸۴۶ هزارتنی و درآمد تجمیعی ۲۴/۱ میلیاردتومانی گزارش شده است که در قیاس با مدت مشابه سال قبل بترتیب با ۱۳٪ ، ۳٪ و ۵۰٪ رشد را تجربه نموده اند.