محققی جایگزین بابازاده شد

هیات مدیره هلدینگ تاپیکو دستخوش تغییر شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ در آخرین تغییرات هیئت مدیره شرکت های تابعه وزارت خانه کار، هییت مدیره شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین دستخوش تغییر و اکبر محققی جایگزین علیرضا بابازاده شد.

در کارنامه محققی عضویت در هیئت مدیره بنگاه هایی چون گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و دیگر نهادهای مرتبط با بانک مسکن به چشم می آید.