تحلیل تکنیکال شش سهام پالایشی؛

نارضایتی سهامداران از بازدهی سهم های پالایشی در مقابل تورم

تحرکات قیمت سهم های گروه پالایشی در مقابل نرخ دلار، تورم و فرصت های از دست رفته اصلا جالب نیست و با وجود افزایش سودسازی و بهتر شدن وضعیت بنیادی، قیمت ها بازدهی مناسبی ندارند!

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ نرخ فروش و سودسازی شرکت های پالایشی در سال ۱۴۰۲ رضایت بخش است و با توجه به ارقام زیاد سود خالص بنظر می آید قیمت سهام برخی شرکت های پالایشی رشد خوبی را تجربه کنند و برخی دیگر حالت رنج و یا حتی گارد نزولی بگیرند.

با توجه به شرایط اقتصادی و جو حاکم بر بازار بورس باید سهام شرکت هایی را برای سرمایه گذاری انتخاب کنیم که دارایی های قابل توجه، نرخ رشد سودسازی و یا طرح های توسعه ای بسیار خوبی را دارند و سپس موقعیت هر کدام از آنها را با استفاده از علم تکنیکال فیلتر کنیم. در ادامه به تحلیل تکنیکال ۶ سهام پالایشی شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شراز و شاوان خواهیم پرداخت تا سرمایه گذاران با آگاهی بیشتری اقدام به خرید و فروش کنند.

۱- سهام شپنا

قیمت سهام پالایش نفت اصفهان در آبان ماه ۱۴۰۱ با افزایش ۱۴۰ درصدی از محدوده ۲۳۰ تومان به سقف تاریخی قبل یعنی ۵۶۰ تومان رسید و با یک واکنش منفی شروع به ریزش ۳۵ درصدی کرد و مجددا با افزایش تقاضا روبرو شد. در حال حاضر، بهترین حمایت قیمت ۵۲۰ تومان میباشد که تحت هیچ شرایطی نباید از دست برود؛ در غیر اینصورت با ریزش بیشتری مواجه خواهیم شد و حمایت ۳۶۰ تومان در دسترس خواهد بود. قیمت با عبور از مقاومت استاتیک مینور ۶۴۰ تومان میتواند به اهداف ۷۵۰، ۹۵۰ و ۱۱۲۰ تومان برسد.

۱- برآورد بازدهی : ۱۵۰ درصد

۲- برآورد ریسک : ۳۰ درصد

۳- حمایت معتبر : ۳۶۰ تومان

۴- حساسیت به دلار : متوسط

 

۲– سهام شبندر

قیمت سهام شبندر در آبان ماه ۱۴۰۱ به میزان ۱۲۴ درصد افزایش یافت و از محدوده ۵۶۰ تومان به ۱۲۵۰ تومان رسید که پس از ایجاد یک سقف تاریخی با اصلاح ۲۴ درصدی مواجه شده است و در حال حاضر در محدوده ۹۵۶ تومان قرار دارد. قیمت با شکست مقاومت ۱۲۵۰ تومان میتواند به اهداف ۱۶۰۰ و ۲۰۰۰ تومان در گام اول برسد؛ در غیر اینصورت اگر به این مقاومت گفته شده واکنش منفی نشان دهد، حمایت معتبر ۷۲۰ تومان در دسترس خواهد بود. حمایت ۷۲۰ تومان اثبات شده و معتبر است که بعید بنظر میرسد روزی بخواهد از دست برود.

۱- برآورد بازدهی : ۱۱۰ درصد

۲- برآورد ریسک : ۲۴ درصد

۳- حمایت معتبر : ۷۲۰ تومان

۴- حساسیت به دلار : نسبتا کم

 

۳- سهام شتران

قیمت سهام شتران در آبان ماه ۱۴۰۱ به میزان ۱۴۱ درصد افزایش یافت و از محدوده ۱۶۳ تومان به ۳۹۰ تومان رسید که پس از واکنش منفی به این سطح با اصلاح ۳۴ درصدی مواجه شده است و در حال حاضر در محدوده ۲۵۸ تومان قرار دارد. بهترین کف قیمت ۲۴۰ تومان است که تحت هیچ شرایطی نباید از دست برود؛ در غیر اینصورت با ریزش بیشتری مواجه خواهد شد و ۱۹۰ تومان حمایت معتبر بعدی خواهد بود و در مقابل، قیمت با عبور از سقف ۳۴۰ تومان میتواند تا اهداف ۳۹۰، ۴۸۰ و ۷۳۰ تومان صعود داشته باشد. ۱- برآورد بازدهی : ۱۸۵ درصد ۲- برآورد ریسک : ۲۵ درصد ۳- حمایت معتبر : ۲۴۰ تومان ۴- حساسیت به دلار : نسبتا زیاد

 

۴- سهام شبریز

قیمت سهام شبریز در آبان ماه ۱۴۰۱ به میزان ۷۵ درصد افزایش یافت و از محدوده ۱۱۲۵ تومان به ۱۹۸۴ تومان رسید که پس از واکنش منفی به این سطح با اصلاح ۳۸ درصدی مواجه شده است و در حال حاضر در محدوده ۱۲۱۲ تومان قرار دارد. بنظر می آید قیمت با حفظ ۱۱۰۰ تومان یک کانال تریدینگ رنج تشکیل بدهد و مدت زیادی را صرف انباشت و ریز نوسانات کند که در صورت عبور از مقاومت ۱۹۸۴ تومان میتواند تا اهداف ۱۹۸۴ و ۲۶۰۰ تومان رشد داشته باشد؛ در غیر اینصورت اگر حمایت ۱۱۰۰ تومان از دست برود، حمایت ۸۸۰ تومان در دسترس خواهد بود.

۱- برآورد بازدهی : ۱۱۴ درصد

۲- برآورد ریسک : ۲۷ درصد

۳- حمایت معتبر : ۱۱۰۰ تومان

۴- حساسیت به دلار : خیلی کم

 

۵- سهام شراز

قیمت سهام شراز در آبان ماه ۱۴۰۱ به میزان ۱۰۲ درصد افزایش یافت و از محدوده ۹۱۴ تومان به ۱۹۰۰ تومان رسید که پس از واکنش منفی به این سطح با اصلاح ۳۵ درصدی مواجه شده است و در حال حاضر در محدوده ۱۲۴۵ تومان قرار دارد. حمایت معتبر ۱۱۶۰ تومان میتواند به عنوان سکوی پرتاب قیمت عمل کند و بعید است بخواهد از دست برود که در غیر اینصورت، ریزش بیشتری ۹۳۰ تومان خواهیم داشت. قیمت مقاومت داینامیک میان مدتی را شکسته است و بر روی حمایت قرار دارد که پیش بینی میشود با افزایش تقاضا در بازار بتواند تا اهداف ۱۹۰۰ و ۲۵۰۰ تومان رشد کند.

۱- برآورد بازدهی : ۱۰۲ درصد

۲- برآورد ریسک : ۲۵ درصد

۳- حمایت معتبر : ۱۱۶۰ تومان

۴- حساسیت به دلار : نسبتا کم

۶- سهام شاوان

قیمت سهام شاوان در آبان ماه ۱۴۰۱ به میزان ۱۲۷ درصد افزایش یافت و از محدوده ۱۳۷۰ تومان به ۳۰۸۰ تومان رسید که پس از واکنش منفی به این سطح با اصلاح ۴۷ درصدی مواجه شده است و در حال حاضر در محدوده ۱۶۴۰ تومان قرار دارد. حمایت ۱۵۸۰ تومان یک محدوده معتبر و اثبات شده است که نباید از دست برود و قیمت با حفظ آن میتواند تا اهداف ۲۲۱۵، ۳۱۰۰، ۴۵۰۰ و ۶۰۰۰ تومان رشد داشته باشد؛ در غیر اینصورت اگر حمایت ۱۵۸۰ تومان از دست برود، حمایت معتبر ۱۲۰۰ تومان در دسترس و ریزش بیشتری هم در راه خواهد بود.

۱- برآورد بازدهی : ۲۶۵ درصد

۲- برآورد ریسک : ۲۷ درصد

۳- حمایت معتبر : ۱۵۸۰ تومان

۴- حساسیت به دلار : نسبتا زیاد